KÖMÜRÜN MOLEKÜLER YAPISIYaşlanma ile kimyasal bileşiminin de değişmesi nedeniyle farklı yaşlarda olan kömürlerin moleküler örgüleri veya yapıları de değişir. Bahsedilen moleküler yapı farklılığı kömürün tipi (linyit, bütümlü şist) ve yaşlanmanın gerçekleştiği ortam koşullarına bağlı olarak da farklılık gösterir.


Katılaşma süreci başladığında kömür, doğal gaz ve petrole oranla daha yüksek bir moleküler ağırlığa sahiptir. Bu anlamda, kömürler polimerler (plastik ana bileşenleri) oldukça benzerdir. Altıgenler (ve ara sıra beşgenler) olarak adlandırılan bir aromatik yapıda düzenlenmiş altı (veya beş) C-atomuna temsil eder bir yapısı vardır Bu yapı aşağıda görülmektedir.
Kömürün moleküler yapısı daha az karmaşık ancak benzer olan aspirin ve kolesterol ile karşılaştırılabilir.

ASPİRİNKOLESTEROL
***
KAYNAK
http://www.ems.psu.edu/~radovic/coal_structure.html

Yorumlar