Issidae

Batı palerktik bölgede yaygın biçimde bulunan böceklerden meydana gelen bir familyadır.


Bitki piresi olarak tabir edilen böcekler gurubuna girmektedirler. Açık kahverengiden siyaha kadar varan çeşitli renklerde olabilirler. Yılda bir kez "bir nesil" üremektedirler. Issidae familyasına mensup böceklerin çoğu uçma yeteneklerini kaybetmiştir. Meşe, akçaağaç, huş, karaağaç vb ağaçların soymuk kanallarından "floem" öz su emerek beslenirler. Bu familyaya üye olan tüm böceklerin nymph evresinde bacaklarında dişli çark benzeri yapılanmalar bulunmaktadır. Dişli çark benzeri oluşumlar sıçrama hareketinin eş güdümlü biçimde gerçekleşmesine imkan sağlamaktadır.
Yorumlar