NÖROMİMARİ

Bu sunumun amacı "nöromimari" deyimi ile henüz bir mecra arayan mimari bir girişim için yararlı olabileceğini düşündüğüm yaklaşımların sergilenmesidir. Sunum, bilgi verici olmaktan çok yorumlayıcı bir anlayış ile hazırlandı.
KONU

GİRİŞ

EVRİM

EVRİMSEL TEMEL

POLARİZASYONUN GELİŞTİRLMESİ

DEPOLARİZASYON

YAYILAN DEPOLARİZASYON

DUYARLI HÜCRE KATININ AYRILMASI

İLETİCİ HÜCRENİN KEŞFİ

GELİŞEN SİNİRSEL DEVRE

GENEL PRENSİPLER

PROBLEMLER

ÇÖZÜM ÖRNEKLERİ

SİMETRİ

İKİ YANLI SİMETRİ

SİMETRİ VE ÖNGÖRÜLEBİLİRLİK

NÖRON KÜMELENMELERİ

BEYİN

SİMETRİK BEYİN

DAVRANIŞ

ETKİ-TEPKİ

ETKİ-TEPKİ

BELLEK

İLETİŞİM TEMELİNDE YAPILANMA

KARAR ALMA BİÇİMLERİ

REFLEKS

KONTROLLÜ REFLEKS

DÜŞÜNCE

ZEKA

ZİHİN

Yorumlar