Işık Mikroskobu


Işık Mikroskobu


  • İnsan gözü 0.1 mm den daha küçük objeleri göremez. 
  • Mikroskop, 0,1 mm den küçük objeleri görebilmek amacı ile kullanılan optik bir araçtır.
  • Aydınlık alan mikroskobu ya da basit ışık mikroskobu en yaygın biçimde kullanılan araştırma araçlarındandır.
Mikroskopta inceleme yapabilmek için öncelikle incelenecek örneğin ince bir tabaka hâlinde olması gerekir. Bunun için incelenecek örneğimiz katı ise örnekten ince bir kesit alınır; değilse (ör. kan) çoğunlukla bir damla numune almak yeterlidir.

İncelemeyi yaparken kullandığımız ve örneğimizi üzerine koyduğumuz 25 x 75 mm boyutlarındaki cam malzemeye lâm, lâmın üzerine kapattığımız, lâma göre daha küçük ve ince olan 20 x 20 mm boyutlarındaki cam malzemeye ise lâmel adı verilir. Lâmelin, lâm üzerine kapatılması sırasında genellikle bir damla su da kullanılır. Böylelikle, örneğimiz ince bir tabaka hâlinde incelenmeye hazır hâle gelmiş olur ve preparat adını alır.

Hazırlamış olduğumuz preparatımız, mikroskop üzerindeki preparat tablasına yerleştirilerek kıskaçlar yardımıyla sabitlenmelidir.

Çalışmaya her zaman büyütme gücü en küçük olan (çoğunlukla 4x) objektif ile başlanmalıdır. İlk önce makro vida (kaba ayar düğmesi) ile tabla aşağı-yukarı oynatılır ve okülerden bakılarak örneğimizin görüntüsü netleştirilmeye çalışılır. Kaba ayar yapıldıktan sonra daha net görüntü elde etmek için mikro vida (ince ayar düğmesi) ile ayar yapılır.

Örneğimizi daha yüksek büyütmede incelemek için objektifleri tutan hareketli parça klik sesi gelinceye kadar hafifçe çevrilerek objektif değiştirilir. Objektif değiştirildikten sonra sadece ince ayar düğmesi kullanılarak görüntü netleştirilir.

Daha yüksek büyütme seviyesinde ışığa ihtiyaç artacağı için ışık kaynağı ayar düğmesinden ışık şiddeti artırılabilir.

Işık Mikroskopları iki tip görüntü üretirler:
1- Stereo Görüntü (3B görüntü): Dış yüzeylerin aydınlatılması ile elde edilir.
2-Kesit görüntüsü (2B görüntü): Işığın kesit içerisinden geçerek objektife ulaşması ile elde edilir.

Bazı resimlerin altında 800x, 5500x vb. rakamlar göreceksiniz. Bunlar mikroskop tarafından görüntünün kaç kez büyütüldüğünü ifade etmektedir. Ayrıca kullanılan mikroskobun türü için; ışık mikroskobu ise ‘IM’ , elektron mikroskobu ise ‘SEM’ şeklinde kısaltmayla gösterilir.


Yorumlar