E. coli Küresel Isınmaya Karşı


*
E.coli baterisinin özel koşullarda iyi bir CO2 dönüştürücü olarak kullanılabileceği keşfedildi.
**
Esasında bir bağırsak bakterisi olan E. coli insanlığın CO2 ile imtihanında sürpriz bir destek sunuyor.
***


Dundee Üniversitesi bilim adamları, E. coli bakterilerinin, karbondioksit yakalama, depolama ve geri dönüştürme süreçleri için etkin bir araç olarak kullanılabileceğini iddia ediyor.

Küresel ısınmayı yavaşlatmak ve hatta mümkün ise tersine çevirmek insanlığın en büyük meydan okuması olarak kabul edilmektedir. Bu, önemli derecede siyasi ve toplumsal engellere bağlantılı bir hedeftir ancak aynı zamanda teknolojik bir zorluk olarak da varlığını sürdürmektedir.

Başlıca sera gazlarından birisi olan CO2'yi yakalamak ve depolamak için yeni yollar gerekmektedir. Yeni bir çalışma, zararsız bağırsak bakterilerinin bu problemin çözümü için önemli bir rol oynayabileceğini gösteriyor.

Profesör Frank Sargent ve Dundee Üniversitesi Yaşam Bilimleri Okulu'ndaki meslektaşları, yerel endüstri ortakları Sasol UK ve Ingenza Ltd ile birlikte çalışarak, E. coli bakterisinin çok etkili bir karbon yakalama cihazı olmasını sağlayan bir süreç geliştirdiler.

Profesör Sargent, " Karbondioksit emisyonlarının azaltılması, içerisinde farklı çözümlerin bulunduğu bir sepet istemektedir ve doğa sürpriz seçenekler sunmak zorunda " demektedir. Mikroskopik, tek hücreli varlıklar olan bakteriler aşırı ortamlarda yaşamak için genellikle bitkiler ve hayvanlar tarafından yapılamayan kimyasal reaksiyonları gerçekleştirir.

"Örneğin, E. coli bakterileri oksijenin eksikliğinde büyüyebilir. Bunu, gaz formundaki karbondioksiti sıvı forik asite dönüştürebilen özel bir enzim olan" FHL " yardımı ile yapmaktadır. Bu dönüşüm kolay taşınan, kontrol edilebilen ve hatta başka kimyasallara dönüştürülebilecek, yönetilebilir bir ürün elde edildiği anlamına gelmektedir. Karbondioksit yakalamak için sürpriz bir fırsat! Sorun şu ki normal koşullar altında dönüşüm süreci yavaş ve bazen güvenilmez.”

"Yaptığımız şey, E. coli bakterisinin çok etkili bir biyolojik karbon yakalama cihazı olarak çalışmasına olanak tanıyan bir süreç geliştirmek." FHL enzimini içeren bakteriler, basınçlı karbon dioksit ve hidrojen gazı karışımları altında - 10 atmosfere kadar basınç - karbondioksiti formik aside dönüşüm hızını yüzde 100 artırmaktadır. Bu reaksiyon birkaç saat içinde ve oda sıcaklığında hızlı bir şekilde gerçekleşmektedir.

"Bu, biyoteknolojide önemli bir gelişme olabilir: Sistemin daha da iyileştirilmesi ve nihayetinde pek çok farklı endüstride karbondioksitten kurtulmak için kullanılabilen bir "mikrobik hücre konpartmanının" geliştirilmesi mümkün olabilir.

"Tüm bakteriler kötü değil, bazıları gezegeni bile kurtarabilir."


E. coli Nedir?

E. coli kısaltması ile veya koli basili olarak bilinen Escherichia coli (okunuşu Eşerihiya koli), memeli hayvanların kalın bağırsağında yaşayan başlıca bakteri türlerinden biridir. Normalde bağırsakta yaşadığı için, E. coli 'nin sulardaki varlığı dışkı kirlenmesinin bir belirtisi olarak kabul edilir.Karbondioksiti yakalamak, depolamak ya da geri dönüştürmek ayrı ayrı ve büyük sorunlardır. Her yıl atmosfere milyonlarca ton CO2 pompalanamaktadır. Yalnızca İngiltere için, 2015 yılında CO2'nin net emisyonu 404 milyon ton idi. Onu yakalamış olsak bile, nereye koyabileceğimiz konusu da önemli bir soru teşkil etmektedir. Mevcut önerilerden bir kaçı boşaltılmış petrol ve gaz alanlarının kullanılmasını önermektedir.

Professor Sargent, "Bulduğumuz E. coli çözümü, sadece bir karbon yakalama teknolojisi olarak cazip değil , dengeli ve nispeten kolayca depolanan bir sıvıya da dönüştürmektedir" demektedir.

"Formik asit, hayvancılık yem koruyucu ve antibakteriyel ajan, kauçuk üretiminde pıhtılaştırıcı ve tuz formunda havaalanı pistleri için endüstriyel kullanımlara da sahiptir; ayrıca potansiyel olarak biyolojik proseslere dönüşebilir" dedi.

Araştırmanın sonuçları Current Biology dergisinde yayınlanmaktadır.

KAYNAK

https://phys.org/news/2018-01-biological-solution-carbon-capture-recycling.html

Yorumlar