EN KÜÇÜK GÖKKUŞAĞI

 


*
#güncelbilim: Dünyanın en küçük gökkuşağı ilham veriyor.
**
Tavuskuşu örümceklerinin yarattığı en küçük gökkuşağı, yeni optik teknolojilere ilham verebilir.
***

Avustralya tavuskuşu örümcekleri ( Maratus spp. ) parlak renkleri ile bilinirler. Bir çoğu 5 mm'den daha küçüktür. Karmaşık vücut rengi, desenleri ve hareketleri ile gösterişli kur davranışları sergilemektedirler. Bu görüntüler sadece izlemek için değil, renk üretimi teknolojilerine ilham vermek için de kullanılabilir mi?

Bahsi geçen örümcek grubundan bir tür - gökkuşağı tavuskuşu örümceği ( Maratus robinsoni ) - dişilerine kur yapmak için yoğun gökkuşağı sinyalleri sergiler. Bu çrnek, dişileri çiftleşmeye ikna etmek için erkekler tarafından gökkuşağı olgusunun kullanıldığı bilinen ilk örnektir. Ancak bu türün erkekleri gökkuşağı etkisini nasıl üretmektedirler?

Cevabı anlamaya yönelik olarak disiplinler arası bir araştırma yapıldı. California San Diego Üniversitesi, Scripps Oşinografi Enstitüsünde doktora sonrası araştırmacı Dr. Bor-Kai Hsiung, doktora yaparken biyologlar, fizikçiler ve mühendisleri içeren bir ekip kurdu. Akron Üniversitesi (UA) Biyoteknoloji Doktora öğrencisi. Todd Blackledge ve Dr. Matthew Shawkey'nin (şimdi Ghent Üniversitesi'nde) rehberliği altındaki ekip UA'nın Biyomimicry Araştırma ve Yenilik Merkezi tarafından desteklenmektedir.

Ekip, ışık ve elektron mikroskopisi, hiperspektral görüntüleme, görüntüleme scatterometrisi ve optik modellemeler içeren teknikleri kullanarak örümceğin fotonik yapılarını inceliyor ve örümcek ölçeğinin bu kadar yoğun gökkuşağını nasıl oluştuğuna dair hipotezler üretiyor. Ekip daha sonra, hipotezlerini test etmek ve doğrulamak için farklı prototipler elde etmek amacı ile en yeni nano 3D baskı teknolojisini kullandı. Sonunda, ekip yoğun gökkuşağı etkisinin örümcekler için özelleşmiş ölçekler vasıtası ile ortaya çıktığını bulundu. Bu ölçekler, kanatçık benzeri yapılarda mikroskobik bir yüzeye yerleşen nanokristal ızgaralarını organize temek ve 3D konturler oluşturmak amacını taşımaktadır.

Araştırmacılardan Dimitri Deheyn, "Küçük bir yaratığın, optik mühendisleri etkileyebilecek son derecede karmaşık mekanizmalar kullanarak bu kadar yoğun etkiler yaratacağını kim beklerdi" demektedir.


Yeni bulguların olası bir çok alanın yanı sıra örneğin fotoalgılayıcıların boyutlarının küçültülmesinde kullanılabileceği düşünülmektedir.

KAYNAK

https://phys.org/news/2018-01-nature-smallest-rainbows-peacock-spiders.html

Yorumlar