İMPLANT ROBOT


*
Tıbbi bir robot implant yemek borusunu uzatmak için kullanıldı.
**
Boston Çocuk Hastanesi araştırmacıları programlanabilir bir tıbbi implant robot ile ilgili raporlarını yayınladı.
***

Organlardaki doku artışını, organ fonksiyonuna müdahale etmeden veya belirgin bir işlev bozukluğuna neden olmadan sağlamak mümkün müdür? Yeni türden programlanabilir bir implant kuvvet uygulayıp uyararak doku büyümesini artırabiliyor. Bu yöntemle boru biçimli organlar uzatılabilmektedir.

Robotik bilimlerde (Science Robotics) detayları açıklanan robotik sistem, hücrelerin çoğalmasına neden olarak, özofagusu yaklaşık yüzde 75 oranında uzatabilmektedir. Denemelerde kullanılan hayvan, deney süresince uyanık ve hareketli kalmıştır. Araştırmacılar, sistemin özofagusun kısmen eksik olduğu nadir bir doğum defekti olan uzun aralıklı özofagus atrezisini tedavi edebileceğini ve kısa bağırsak sendromunda ince bağırsağın uzatılmasında da kullanılabileceğini söylüyor.

İleri özofagus atrezisi için geçerli olan ve Foker süreci olarak adlandırılan en etkili ameliyat, özofagusu yavaşça çekebilmek için hastanın sırtına sabitlenmiş dikişler kullanır. Özofagusun yırtılmasını önlemek için, hastalar tıbbi olarak indüklenen komada tutulmalı ve bir ile dört hafta boyunca yoğun bakımda mekanik ventilasyona tabi tutulmalıdır. Uzun süren tedavi süreci tıbbi komplikasyonlara da neden olabilir.

Russell Jennings, MD, "Bu proje, halen en zor yemek borusu atrezisi vakaları için gerekli olan sedasyon ve felçten kaçınarak, bir canlının içinde organ büyümesini teşvik etmek ya da yenilenmesini sağlamanın mümkün olduğunu kanıtlamaktadır" demektedir.

Robotun iki halkası arasındaki özofageal bölge, sekiz ila dokuz günlük uygulama sonucunda ortalama% 77 büyüdü.

Boston Çocuk Hastanesi'ndeki Özofagus ve Hava Yolu Tedavi Merkezi direktörü ve eş araştırmacı Russell Jennings, "Bu tür robotların potansiyel kullanımları henüz tam olarak araştırılmadı, ancak yakın gelecekte pek çok organa kesinlikle uygulanacaktır" diyor.

Araştırmacılardan Dupont ise, "Hiç kimse bir organın büyümesini teşvik etmek için ne kadar kuvvet uygulayacağını bilmiyor" demektedir. Dupont, "Bugün, aslında, hangi kuvveti uyguladığımızı bile bilmiyoruz, hepsi cerrahın deneyimlerine dayanıyor: Robotik bir cihaz bu kuvvetlerden hangisinin en iyi kuvvet olduğunu hesaplayabilir.

KAYNAK

https://techxplore.com/news/2018-01-robotic-implants-spur-tissue-regeneration.html

Yorumlar