NOTOKORD NEDİR?

*

Bütün kordalıların embriyo evrelerinde, vücudun sırt tarafında baştan kuyruğa kadar uzanan, uzun, esnek ve çubuk şeklinde notokord (sırt ipliği= Chorda dorsalis) adı verilen bir yapı bulunur.


Kordalıların vücudunda­ki ilk destek organı olan notokord, erken embriyo evrelerinde, ilkel sindi­rim sisteminin üst bölgesinden uzun çubuk şeklindeki hücreler halinde oluşmaya başlar. Bu hücreler ince çeperlidir ve içerisinde basınca karşı koymaya yarayan jelatinimsi bir madde bulunur. Ayrıca hücrelerin üzeri telsel bağ dokudan yapılmış bir örtü ile kuşatılmıştır. En üstte ise elastik bir kılıf bulunur. Kordalıların bir çoğunda ergin dönemde, notokord körelmiş bir durumda bulunur veya bunun yerini omurga alır. Ör­neğin, ilkel kordalılardan olan Tunicata (Tulumlu hayvanlar) da yalnız larva evresinde ve kuyruk bölgesinde yer alan notokord, ergin evreye geçer­ken kaybedilen kuyruk ile beraber hayvanın vücudundan atılır. Yine ilkel kordalılardan olan Amphioxus’ta notokord hayvanın bütün yaşamı süre­since yapısında bir değişiklik olmadan vücudu destekleyen bir yapı olarak görevini sürdürür.Daha yüksek yapılılarda ise, örneğin balıklardan meme­lilere kadar, notokordun üzerini kuşatmış olan bağ doku değişikliğe uğra­yarak kıkırdak veya kemikten meydana gelmiş omurlardan oluşan bir omurga şeklini alır. Bu yapılarından ötürü Chordata (Kordalılar) filumuna bu isim verilmiştir.


Yorumlar