SU TASARRUFU ve SERA GAZLARI


*
 Su tasarrufu sera gazı salınımını azaltıyor.
**
Kaliforniya'daki su tasarrufu önlemleri, eyaletteki sera gazı emisyonlarında ve elektrik tüketiminde önemli ölçüde azalmaya neden oldu.
***


Environmental Research Letters dergisinde Davis Üniversitesi'nin yeni araştırması yayınlandı.

Kaliforniya'da dört yıllık bir kuraklığın ardından su kullanımını yüzde 25 oranında azaltan önlemler, 542.000 dönümlük arazinin, toplam ekonomik maliyetin 2.74 milyar doların tahsil edilmesine ve yaklaşık 21.000 iş kaybına neden olmasının ardından 2015 yılında uygulanmaya başlandı.

UC Davis araştırmacıları, yüzde 25'lik hedefe bir yıllık süre zarfında ulaşılmadığı ve 524.000 milyon galon su tasarrufu sağlandığını açıkladılar.

Kaliforniya'da, su ve enerji santralleri sektörel olarak birbirine bağımlıdır. Su bakımında daha zengin Kuzey'den, daha kuru ve daha çok nüfusa sahip olan Güney'e taşıyan aktarma sistemleri için enerji kullanılmaktadır. Arıtma, ısıtma ve dağıtım için ve ilave pompalama ve işlemleri için toplam elektrik talebinin yüzde 19'u talep edilmektedir.

Edward Spang, "Bu yakın bağımlılık üzerinden, su kullanımındaki düşüşün 1.830 gigawatt saatlik (GWh) önemli bir elektrik tasarrufuna dönüştüğünü tahmin ediyoruz” demektedir. Fakat ilginç bir şekilde bu tasarruflar, aynı dönemde elektrik hizmet programlarının verimlilik programlarına göre yüzde 11 daha büyüktü.

524.000 metrik ton karbondioksit eş değeri (CO2) elektrik tüketimindeki azalma doğrudan bir sonucu olarak kaydedildi. Bu miktar: 111.000 otomobilin bir yıl boyunca ürettiği miktara eşittir.

Araştırmacılar, kentsel su tasarruf hamlesi süresince su, enerji ve emisyon tasarruflarını tahmin etmek için kamuya açık bir dizi veriyi konsolide etmişlerdir. Bu tasarrufların, su tasarrufu yoluyla sağlanmasının maliyeti, özellikle elektrik veya emisyon tasarruflarını hedefleyen mevcut programların maliyetleri ile karşılaştırıldı.

Dr. Frank Loge, "Su tasarrufu ile sağlanan mali getirinin, mevcut diğer programlarla rekabet edebilecek düzeylerde” olduğunu söylemektedir.

KAYNAK

https://phys.org/news/2018-01-california-bonus-effects.html

Yorumlar