Trombosit ve Kanser


*
Bağışıklık
**
Trombositler kansere karşı T hücre bağışıklığını baskılamaktadır.
***


5 Mayıs 2017 tarihli Science Immunology dergisinde Güney Carolina Tıp Üniversitesi (MUSC) bilim insanları, trombositlerin, T hücrelerini bastırarak kanseri bağışıklık sisteminden gizle-meye yardımcı olduğunu rapor ettiler.

Kapsamlı klinik testler ile, T hücre tedavisi, aspirin gibi yaygın antitrombositik ilaçlar eklen-diğinde melanoma karşı bağışıklığı daha başarılı oldu.

Makale üzerine kıdemli yazarı Zihai Li, Kök Hücre Biyolojisi ve Terapisi üzerinde çalış-maktadır. Li, tümörlerin bağışıklık sisteminden nasıl gizlendiğini incelemektedir.

Li'nin ekibi trombositlerin T hücre aktivitesini baskılayan bir kimyasal salgıladığını belirlediler. Bu molekül, şaşırtıcı olmayan bir şekilde, kanser gelişimindeki rolü onlarca yıldır tanınan TGF-beta dır.

Bilim adamları, bazı kanserler türlerinin bağışıklık sisteminden kaçınmak için T hücrelerini bastırdığını yıllardır biliyordu. Bu nedenle işlevsel T hücre tedavisi modern kanser tedavisinde en umut verici beklentilerden biridir. T hücrelerini kanserlerini tanımaları için yeniden eğiterek bağışıklık sistemini uyandırmak bir immünoterapi türü olarak ön pllana çıkmıştır; T hücreleri kandan izole edilir ve tümör hücrelerini tanımak için yeniden eğitilir. Terapi edilen bu hücreler hastaların kan dolaşımına enjekte edilmek suretiyle kanserle mücadele edilmektedir.

Trombositlerin kanseri daha da kötüleştirebileceğine dair başka bazı kanıtlar da vardı. Örneğin, Li'ye göre, aşırı pıhtılaşma hastaları neredeyse her zaman daha kötü bir kanser seyrine sahiptir.

KAYNAK

https://medicalxpress.com/news/2017-05-platelets-suppress-cell-immunity-cancer.html

Yorumlar