İletişim Nedir?

**

İletişim bir yerden bir yere bilgi aktarma eylemdir.

***

Basit bir tanıma sahip olsa da bu konu, nasıl iletişim kurabileceğimizi düşündüğümüzde karmaşık hale gelmektedir; çeşitli iletişim kategorileri bulunmaktadır.

İLETİŞİM KATEGORİLERİ
Sözlü İletişim : yüz yüze, telefon, radyo veya televizyon ve diğer medya.
Sözlü Olmayan İletişim : Beden dili, jestler, giyim ya da hal ve hareketler.
Yazılı İletişim : mektuplar, e-postalar, kitaplar, dergiler, internet ya da diğer medya.
Görselleştirmeler : grafikler ve çizelgeler , haritalar, logolar ve diğer görselleştirmeler.

Kişiler arası iletişim süreci  basitçe ‘gerçekleşen’ bir olgu olarak görülmemelidir; katılımcıların bilinçli ya da bilinçsiz olarak bu süreçteki rollerini müzakere etmesini de içeren karmaşık bir süreçtir. 

İletişimde göndericiler ve alıcıların konumları hayati önem taşımaktadır. Yüz yüze iletişimde, gönderen ve alıcının rolü birbirinden farklı değildir, çünkü her iki taraf da göz teması (veya kaçınma) ve genel vücut dili gibi çok ince kanallarla da olsa birbirleriyle sürekli iletişim kurabilir.

Ayrıca (belki de istemeden) iletişim halinde olduğumuz diğer yollar da söz konusudur, örneğin ses tonu bizim duygu durumumuza dair ipucu verebilir, el hareketleri veya jestler bir konuşmanın mesajını farklılaştırabilir.

Yazılı iletişimde gönderen ve alıcı daha farklı biçimde konumlanmaktadır. Son dönem ortaya çıkan gelişmelere kadar bu iletişim biçimi nispeten sınırlı kalmıştır. Yakın döneme kadar yazılı iletişim miktarı yazar ve ayıncı sayıları ile sınırlı durumda idi. Bugün hepimiz fikirlerimizi online olarak yazabilir ve yayınlayabiliriz, ki bu durum bilgi ve iletişim olanaklarının patlamasına neden olmuştur.
İletişim Süreci
Bir mesaj veya ileti, gönderen tarafından bir iletişim kanalı vasıtasıyla bir alıcıya veya birden çok alıcıya gönderilir.

Gönderici mesajını (iletilen bilgi) iletişim kanalı için uygun bir formda biçimlendirmelidir. Alıcı (lar) daha sonra mesajın anlamını ve önemini belirlemek için bu formlardan yararlanır.

Yanlış anlama, iletişim sürecinin herhangi bir aşamasında ortaya çıkabilir.

Etkili iletişim, iletişim sürecindeki her aşamada potansiyel yanlış anlaşılmayı en aza indirmeyi ve iletişim engellerini aşmayı içerir.

Etkili bir iletişim kurucusu, dinleyicilerini anlar, uygun bir iletişim kanalı seçer ve mesajları alıcının (ları) yanlış anlamasını azaltmak için düzenler. 

Ayrıca , mesajın nasıl anlaşıldığına dair alıcı (lar) dan geri bildirim istemek, mümkün olan en kısa sürede herhangi bir yanlış anlaşılmayı veya karışıklığı düzeltmeye yarayacaktır.

Alıcılar, açıklama ve yansıtma gibi teknikleri gönderilen mesajın doğru bir şekilde anlaşıldığından emin olmanın etkili yolları olarak kullanabilirler.
İletişim Kanalları

İletişim teorisi iletişimin, bir iletişim kanalı vasıtasıyla bilgi gönderen ve bir alan (veya alıcılar) içerdiğini belirtmektedir.

İletişim Kanalları, iletişim yolumuza verilen terimdir. Yüz yüze görüşmeler, telefon görüşmeleri, kısa mesajlar, e-posta, İnternet (Facebook ve Twitter gibi sosyal medya dahil), radyo ve TV, yazılı mektuplar, broşürler ve raporlar gibi bugün bizim için çoklu iletişim kanalları var sadece birkaç ismidir.

Her bir iletişim kanalının farklı güçlü ve zayıf yanları olduğu için uygun bir iletişim kanalı seçmek etkin iletişim için hayati önem taşır. 

Örneğin, yaklaşan bir olayı yazılı bir mektup aracılığıyla duyurmak, mesajı bir veya iki kişiye ulaştırabilir, ancak mesajı çok sayıda kişiye yayınlamak için uygun bir yol olmayacaktır. Öte yandan, karmaşık, teknik bilginin iletilmesi, yazılı bir belge aracılığıyla, konuşulan bir mesajdan daha iyi yapılır; çünkü alıcı, bilgiyi kendi temposunda asimile edebilir ve tam olarak anlamadığı öğeleri tekrar gözden geçirebilir.

Yazılı iletişim, söylenenleri kaydetmenin bir yolu olarak da yararlıdır, örneğin bir toplantıda tutanak tutmak gibi.
İletileri Kodlama
Tüm mesajlar, mesaj için seçilen iletişim kanalı tarafından iletilebilecek bir formda biçimlendirilmelidir (kodlanma).

Hepimiz, soyut düşünceleri sözlü ya da yazılı bir biçimde aktarırken bunu yaparız. Bununla birlikte, farklı iletişim kanalları farklı kodlama biçimlerini gerektirir; örneğin, bir radyo programı aracılığıyla yayın yapılıyorsa, bir rapor için yazılan metin uygun olmayacaktır. Kısa mesajlar kısa mesajlarda bir mektup yoluyla gönderilirse bu da uygun değildir.

Karmaşık veriler, bir grafik veya diğer görselleştirmeler kullanılarak daha iyi şekilde iletilebilir.

Etkili iletişimciler, mesajlarını, iletişim kanalının yanı sıra, hedef kitleleri göz önünde bulundurularak kodlarlar. Bu, dili uygun bir şekilde kullanmayı, bilgiyi basit ve açık bir şekilde ifade etmeyi, muhtemel karışıklık ve yanlış anlama nedenlerini tahmin etmeyi ve ortadan kaldırmayı ve alıcıların diğer benzer iletişimlerin kodunu çözme becerisi bilinmelidir. Mesajların başarılı bir şekilde kodlanması etkili iletişimde yaşamsal bir beceridir.
KAYNAK

Yorumlar