İNSAN SONRASI


*
Güncel gelişmeler doğrultusunda “insan” kavramını tartışmaya açan bir metin.
**


“İnsan soyundan geliyorum ve daima insan oldum” iddiasını tarihsel ve teknolojik ilerlemeler doğrultusunda eleştiren bir eser.

Batının toplumsal, siyasi ve bilimsel anlayışının ürettiği “insan” kavramını elementer sorgulamalar ile test eden sistematik bir düşünce dizisi.

Yazarın değimi ile “daha şimdiden kimileri tam olarak insan olarak görünmemektedir” saptamasının ardındaki dinamikleri özetlemektedir.

Kitabın konu aldığı insan portresi,

Kartezyen özne, rasyonel bir varlık olarak Kant’çı özne gibi felsefi alanlardan başlayarak sosyolojinin vatandaş, hak sahibi, mülk sahibi vb nedeniyle özne alanlarına kadar geniş bir yelpazeden yararlanmaktadır.

“Türe bağlılık, eşyanın tabiatı ve verili nitelikler gibi ön kabulleri görmezden gelemiyoruz ancak bütün bu çabalamalar insan kavramının kırılganlığı veya köksüzlüğünü gideremiyor.”

Bu gün itibariyle muhafazakar, dini, toplumsal dinamiklerin başlıca uğraşısı “insan” olarak adlandırılan bir varlığı “doğal hukuku” çerçevesine çekebilmek.


Bu gün, “elden giden kavramın” yerine konulmasına matuf bir çaba söz konusu. Bütün bu gelgitin esas alındığı kitap, gelecek projeksiyonlarından ziyade tarihi gelişimin öğrenilmesi için okunması gereken bir eser.


Yavuz Yılmaz

Yorumlar