Fenol Kırmızısı


Fenol Kırmızısı


Fenol kırmızı (PSP) hücre biyolojisi laboratuvarlarında sıklıkla kullanılan bir pH belirteçtir.
 • Hava ile etkileşmeyen katı kristaller oluşturur. 
 • 1 Litre suda 0.77 gram oranı ile çözünür, aynı miktarda (1 L) etanol ise 2.9 gram fenol kırmızısı çözündürülebilir.
 • pH 6.8 ile pH 8.2 aralığında belirgin biçimde renk değiştirebilmektedir (sarı-fuşya).
 • Ortamın pH sına göre (sarı-kırmızı) renk değişimi göstemesi nedeni ile hücre kültürlerinde belirteç olarak kullanıllmaktadır.
 • Yerini daha modern tekniklere bırakmış olmasına rağmen, bir dönem böbreklere olan kan akış miktarının belirlenmesi gibi tıbbi testlerde kullanılmıştır.UYARILAR:
 • Okul laboratuvarlarına gönderilen fenol kırmızısı (Biyoloji ve Kimya laboratuvarları) çok yoğun çözeltiler biçiminde şişelenmektedir.

 • Fenol çözeltisi mutlaka seyreltildikten sonra kullanılmalıdır.
 • Seyreltme işlemini musluk suyu ile değil (çoğunlukla bazik özelliklidir) şişe suyu ile yapınız.
 • 100 ml kadar suya 1-2 damla çözelti damlatılması yeterli renklenmeyi sağlayacaktır.UYGULAMALAR:


Sulu ortamlarda pH araştırılması:
 • Yörenizde kullanmış olduğunuz musluk sularının pH düzeyini belirlemek.
 • Gazoz veya maden suyu gibi nispeten saydam (renksiz) içeceklerin pH düzeyini belirlemek.
 • Limon suyu veya yoğun renk maddesi içermeyen meyve sularının pH ını araştırmak vb
Dikkat: 
 • Özenli davranmak şartı ile örneğin çamaşır suyunun pH ı araştırılabilir.
 • Çamaşır suyu gibi kuvvetli bazik yapılar etkileyici bir mor renk üretir ve gösteri amaçlı kullanılmasını öneririm.Solukta karbondioksit (CO2) varlığının gösterilmesi:
 • 50 ml kadar seyreltilmiş çözelti içerisine cam bir boru yardımı ile üflenmesi yeterli olacaktır.
 • Üfleme işlemini öğrencilerinize yaptırınız. Seyreltilmiş fenol kırmızısı çözeltisinde renk fuşyadan sarıya döner.
 • Fenol kırmızısı çözeltisini asitik yapan unsur dışarı verilen solukta bulunan karbondioksit su ile etkileşerek karbonik aside dönüşmesidir.

Dikkat:
 • Bu ve bu türden sıvılar ile laboratuvar çalışması yapılırken, öğrencilerinize mutlaka laboratuvar önlüğü kullandırınız.
 • Fenol çözeltisi yeterince seyreltilmemiş ise (koyu kırmızı) karbonik asidin zayıf bir asid olması nedeni ile renk değişimi gözlenemez.ANİMASYON:Hazırlayan: Yavuz Yılmaz

Yorumlar